Bowls...en idrett for alle!

Hva er Short mat Bowls?

 

«Short mat Bowls» er en presisjonsidrett som kan sammenlignes med curling og boccia. Man spiller på baner/matter som er 13,75 meter lange og 1,86 meter brede. Kulene man bruker i bowls er laget smått ovale slik at de curler og faller mot ene siden når farten avtar på ferden over banen.

Å beregne og bruke kurven på kula kombinert med taktikk og strategi er essensen av spillet.

  

Vekt og størrelse på kuler velger man selv etter hva som passer best.


Prinsippet med «Short mat Bowls» er at man legger ut en «jack» (liten målkule) og målet er å komme nærmest «jacken» med flest mulig av spillkulene og derav få poeng.

 


«Short mat Bowls» er en forholdsvis stor idrett på verdensbasis... 

I Sverige og Norge er allerede idretten godt etablert med mange spillere.

Man kan delta i flere konkurranser i både Norge og Sverige i løpet av sesongen, og man kan også delta i konkurranser i Storbritannia om man ønsker det. Norge har landslag som deltar i VM annethvert år.


I turneringer spiller man enten på lag eller hver for seg, alt etter som hva slags turnering det er lagt opp til. 


«Short mat Bowls» er en idrett der ALLE har mulighet til å prestere like bra uavhengig av alder og funksjonsnivå.

Bowls har aktive spillere i alle aldre, det skilles hverken på alder, kjønn eller funksjonsnivå.

(ingen egen klasse for personer med funksjonsnedsettelse/rullestolbrukere), noe som gjør idretten inkluderende på en måte få andre idretter kan.

 

Bowls er en idrett hvor man selv legger opp til hvor mye man ønsker å trene, etter hvor mye tid man har til rådighet og hvilket nivå man ønsker å satse på.


Bowls er godt miljø, en friskfaktor og er svært familievennlig.Er dette noe for deg?...Ta gjerne kontakt med en av våre klubber.