Retningslinjer Rankingsystem

Bowls en sport for alle

Ranking for BowlsNorway

BowlsNorway sitt nye rankingsystem er gjeldende fra 01.01.2017 – 31.12.2018

 

Rankingturneringer i Norge 2017 - 2018

innebefatter følgende 9 turneringer:

-NM singelnovember

-NM 2manna - august

-NM 3/4manna - oktober

-Februar Cup, 3manna

-Mars Cup, 2manna

-April Cup, 2manna

-Mai Cup, singel

-September Cup, 3manna

 

 

 • Rankingsystemet skal være retningsgivende for uttak av landslag 

 • Det gis rankingpoeng i 9 norske rankingturneringer jfr rankingtabell  

 • Det gis bonuspoeng i norske rankingturneringer. Alle kamper i turneringen med seier- og uavgjort spill gis bonus jfr. bonustabell. 

 • Det gis bonus poeng for spill i Shortmat Player Tour, og spill i Sverige jfr. bonustabell. 

 • Tellende ranking gjelder i 24 mnd. Ranking for 2016 og 2017 legges sammen. For ranking i 2018 blir det en overgangsløsning som følger:  

  • -For hver av de 9 ranking givende turneringene som blir gjennomført i 2018 mister man 11,11 % av sin totale tellende ranking fra 2016.

 • Etter overgangsløsning for 2018 gjelder følgende:  

  • -Tellende ranking gjelder i 24 mnd. Poengene fra rankingtabell legges sammen for hver år og når turneringer for 2019 starter, strykes poengene for samme turneringer i 2017. Det samme gjelder for alle bonuspoeng.

 • Vinnere av totalranking 2017 og senere for 2018 mottar Trofe ved årets slutt. 

 

 

 

Rankingtabell:

Main

Singel

2manna

3manna

4manna

1th

150

130

110

90

2th

130

110

90

70

3th

120

100

80

60

4th

110

90

70

50

5th

100

 

 

 

6th

90

 

 

 

7th

80

 

 

 

8th

70

 

 

 

5-8th

 

65

45

35

9-16th

50

45

 

 

17-32th

35

 

 

 

 

 

 

 

 

1.plate

25

25

25

25

2.plate

10

10

10

10

 

 

 

 

 

 

Bonus tabell

SMPT

Sverige

Ranking turneringer

Ranking turneringer

Finale(1. - 2.pl.)

50

30

 

 

Bronse finale(3.- 4.pl.)

30

15

 

 

Kvart finale(5.-8.pl)

20

10

 

 

1/8 del

(9.-16.pl)

10

 

 

 

Kamper – seier

 

 

3

 

Kamp – uavgjort

 

 

 

1

 

Organisasjonsnummer 912 504 255 Bankkonto nummer 1503.42.61161