Markørens oppgaver.

Bowls en sport for alle

MARKØRENS OPPGAVER

 

 • overvære loddtrekningen, og legge ut jacken på ønsket sted
 • være kjent med spillernes kuler
 • kontrollere at utkastmatten ligger rett.
 • plassere jacken i starten av hvert ends der spilleren som står for tur ønsker
 • kunne bruke godkjent måleinstrument og kritt/spray
 • markere touchers (ta bort gamle krittmerkinger, i utgp.spillers ansvar)
 • ta bort/dømme når en kule er ugyldig. kuler utenfor bane, i grøft eller som bryter linjen i grøft er

ugyldig (dersom markør er usikker, skal dommer tilkalles)

 • gjøre omgivelsene oppmerksom, dersom en spiller skal kaste hardt.
 • svare på spørsmål fra spilleren, men ikke gi informasjon det ikke bes om
 • ha fokus på den banen og spiller du markerer for
 • kun kommunisere med spilleren som står for tur til å spille
 • ikke kommentere spillet
 • være helt nøytral i spillet
 • Om ønskelig fra markør og spillere, kunne være behjelpelig med å fylle ut poengkort. (Det er

spillernes ansvar at poengstilling er riktig, og at poengkort er riktig utfylt)

 • skal ikke flytte eller ta bort kuler i boet etter gjennomført ends (ved uklarheter skal dommer tilkalles)
 • etter gjennomført ends, kunne måle når spillerne ber om det. Kun hvis begge spillerne er enige

(hvis det er vanskelig, skal markøren tilkalle dommeren)

 • etter gjennomført kamp, påse at spillerne signerer poengkort og levere dette til sekretariatet

 

 

Organisasjonsnummer 912 504 255 Bankkonto nummer 1503.42.61161