Lån av spiller

Bowls en sport for alle

BowlsNorway          24.03.14

v/årsmøtet 2014

 

Vedtatt på årsmøtet 2014 i BowlsNorway.

 

Retningslinjer på lån av spillere ved nasjonale turneringer dersom man ikke kan stille med nok spillere til å danne et fulltallig lag.

 

Dersom et lag mangler spillere til å få fulltallig lag ved nasjonale turneringer skal man:

 

 1. 1.Først å fylle opp laget så langt det er mulig med spillere fra egen klubb. 

 2. 2.Sjekke med de andre klubbene om de har en spiller for mye som kan fylle opp på det/de lagene som mangler spillere. 

 3. 3.Sjekke om det er spillere fra andre land som kan delta. Forsterkninger fra utlandet SKAL fordeles likt mellom de klubbene som mangler spillere.
  Gjelder kun på turneringer med 3 og 4 mannslag.
   

 4. 4.Dersom det er overvekt av utenlandske spillere på et norsk lag får ingen av spillerne på laget ranking poeng.  

 5. 5.Om man må låne spiller fra andre lag under en turnering så skal man så langt det er mulig låne spillere fra egen klubb.
  Lånt(e) spiller(e)skal følge laget gjennom hele turneringen.
   

 6. 6.Det er kun den/de spillerne som fullfører turneringen som får ranking poeng. Ved sykdom/skade får både opprinnelig spiller og reserve ranking poeng. Ønsker en spiller å avbryte turneringen, får reserven ranking poengene. 

 7. 7.BowlsNorway kan gi dispensasjon til å stille med miksede klubblag dersom man har behov for å spille inn et lag før en utenlandsk turnering, eller har andre gode argumenter for lagsammensetting på tvers av klubber. 

 8. 8.Utenlandske spillere får ikke ranking poeng, men har full anledning til å stille lag ved nasjonale turneringer. 

 9. 9.Norske spillere som deltar i turneringer må ha betalt medlemskap i norsk klubb og/eller i BowlsNorway for å få ranking poeng. Klubbene skal fortløpende betale inn medlemskontingenter og sende oppdaterte medlemslister til BowlsNorway etter hvert som nye medlemmer kommer til. Klubber som er underlagt idrettslag sender fortløpende inn medlemslister når medlemskontingenten er betalt. 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen

Styret i BowlsNorway

 

Organisasjonsnummer 912 504 255 Bankkonto nummer 1503.42.61161