Om oss

Bowls en sport for alle

Om oss

 

BowlsNorway ble stiftet 14.09.2013. Per 01.01.2017 er 4 bowlsklubber tilsluttet forbundet.
Vi har et ønske om vekst for idretten, og stiller oss til disposisjon for oppstart av nye klubber.
Vi har som mål å søke tilknytning til Norges Fleridrettsforbund.

På vår nettside vil du blant annet finne informasjon om våre medlemsklubber, turneringer, rankingsystem, spilleregler, retningslinjer og vedtekter.

 

Hva er Bowls?

Bowls er en presisjonsidrett som kan sammenlignes med curling og boccia. Man spiller på baner som er fra 13,75 til 40 meter lange. Kulene man bruker i bowls har vekt i den ene siden og curler når man ruller de ut på banen, vekt og størrelse på kuler velger man selv etter hva som passer best. Prinsippet med bowls er at man legger ut en "jack" (liten målkule) målet med spillet er å komme nærmest jacken med spillkulene og derav få poeng.

 

Bowls har sin opprinnelse helt tilbake til år 1299 i England. På verdensbasis er det en forholdsvis stor idrett og i Sverige er allerede idretten godt etablert med mange spillere.

 

Bowls er en idrett der ALLE har mulighet til å prestere like bra uavhengig av alder og funksjonsnedsettelse. I turneringer spiller man enten på lag eller hver for seg, alt etter som hva slags turnering det er lagt opp til. Det skilles ikke mellom kjønn, alder eller funksjonsnivå.

 

Bowls er en individuell sport og man legger selv opp hvor mye man ønsker å trene, etter hvor mye tid man har til rådighet og til hvilket nivå man ønsker å satse på.

Av utstyr trenger man innesko med flat såle og ett sett (4 stk) spillkuler. Flere av våre medlemsklubber har spillkuler som kan lånes ved trening fram til man eventuelt ønsker å kjøpe egne. Prisen per sett à 4 kuler er ca 3.000 kr.

Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon!

 

 

 

 

 

Organisasjonsnummer 912 504 255 Bankkonto nummer 1503.42.61161