Nedre Glomma Bowls og Curling Club

Bowls en sport for alle

Nedre Glomma Bowls og Curling Club

Kontaktpersoner

 

Navn Telefon e-post

 

Glenn Johansen 922 55 130 GLJ@cowi.no Leder 1639 Gml. Fr.stad

Rune Lorentsen 928 36 525 rune.lorentsen@getmail.no Nestleder 1738 Borgenhaugen

Tor Arild Pedersen 408 61 676 TAPN@cowi.no Styremedlem 1667 Rolvsøy

Jostein Stordahl 913 61 300 josto@getmail.no Styremedlem/Kasserer 1746 Skjeberg

5 Anne Grethe Hewitt 975 01 943 anne.grethe.hewitt@kontrollbetong.no Styre-vara 1639 Gml. Fr.stad

 

 

 

 

 

 

Vi trener bowls i Halden Curling Club mandager kl. 1800 - 2100

Organisasjonsnummer 912 504 255 Bankkonto nummer 1503.42.61161