Bamble Bowlsklubb

Bowls en sport for alle

INNKALLING TIL STIFTELSESMØTE FOR BOWLSKLUBB I BAMBLE!Det innkalles herved til stiftelsesmøte for å opprette egen bowlsklubb i Bamble.

Dato og tid: Torsdag 8. juni 2017, kl. 18:00

Sted: Kafeteriaen i Skjærgårdshallen.

Deltakerliste vil bli skrevet på stedet.

Alle som er interessert i idretten BOWLS er hjertelig velkommen!

DAGSORDEN:

Sak 1: Åpning.

Sak 2: Godkjenning av innkalling og saksliste.

Sak 3: Konstituering.

- Valg av ordstyrer.

- Valg av referent.

- Valg av 2 til å undertegne stiftelsesprotokollen.

Sak 4: Vedta navn på klubb/idrettslag.

Sak 5: Vedta lovnorm/vedtekter for klubben.

Sak 6: Vedta medlemskap i BowlsNorway.

Sak 7: Vedta medlemskontingent.

Sak 8: Valg.

Det blir foreslått å opprette et styre på 3 medlemmer (leder, økonomiansvarlig og 1 styremedlem) + varamedlem.

Det foreslås også å velge en valgkomite bestående av 2 medlemmer.

Sak 9: Avslutning.
For mer informasjon kan du kontakte:

 

David Ryste mobil: 970 86 038

Organisasjonsnummer 912 504 255 Bankkonto nummer 1503.42.61161